DANH SÁCH THAM DỰ GIẢI CHESS FAMILY LẦN 1

Trung tâm Gia đình Cờ Vua thông báo danh sách học sinh các lứa tuổi tham dự giải Chess Family lần 1:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA GiẢI CHESS FAMILY – LẦN THỨ 1 CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH CỜ VUA – LỨA TUỔI U6
STT tổng STT hạng Tên học sinh Hạng Đơn vị Ghi chú
1 1 Nguyễn Khánh Lâm u6 GĐC Gia đình Cờ Vua
2 2 Lê Ngọc Mai g u6 GĐC Gia đình Cờ Vua
3 3 Nguyễn Nghĩa Gia Bình u6 GĐC Gia đình Cờ Vua
4 4 Cung Đức Hiếu u6 HNO Đăng ký tự do
5 5 Phạm An Khánh u6 HNO Đăng ký tự do
6 6 Nguyễn Gia Hiển u6 TH Tây Hồ
7 7 Trần Hoàng Minh Tuấn u6 HNO Đăng ký tự do
8 8 Trần Lê Việt Anh u6 HNO Đăng ký tự do
9 9 Hoàng Huy Tài u6 HNO Đăng ký tự do
10 10 Nguyễn Quốc Thịnh u6 HNO Đăng ký tự do
11 11 Bùi Gia Bảo u6 OLY Olympia Chess
12 12 Nguyễn Kim Khánh Hưng u6 TGC Thế giới Cờ Vua
13 13 Nguyễn Trọng Bách u6 TGC Thế giới Cờ Vua
14 14 Thái Khắc Khôi Khoa u6 TGC Thế giới Cờ Vua
15 15 Nguyễn Quốc Triệu u6 TGC Thế giới Cờ Vua
16 16 Nguyễn Đình Huy u6 GĐC Gia đình Cờ Vua
17 17 Ngô Gia Tuệ u6 HNO Đăng ký tự do
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA GiẢI CHESS FAMILY – LẦN THỨ 1 CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH CỜ VUA – LỨA TUỔI U7
STT tổng STT hạng Tên học sinh Hạng Đơn vị Ghi chú
18 1 Lý Nam Khánh u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
19 2 Ngô Nhật Long Hải u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
20 3 Phạm Tiến Dũng u7 HNO Đăng ký tự do
21 4 Lê Gia Minh u7 TH Tây Hồ
22 5 Đinh Quang Toàn u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
23 6 Nguyễn Nghĩa Gia An u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
24 7 Phạm Gia Khánh u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
25 8 Nguyễn Quang Trung u7 TH Tây Hồ
26 9 Ngô Phương Khanh g u7 TH Tây Hồ
27 10 Phạm Trần Quang Minh u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
28 11 Nguyễn Cảnh Dương u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
29 12 Trịnh Minh Hoàng u7 TH Tây Hồ
30 13 Lê Thùy Dương g u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
31 14 Hoàng Dũng u7 TGC Thế giới Cờ Vua
32 15 Ngô Gia Khánh u7 TGC Thế giới Cờ Vua
33 16 Nguyễn Anh Gia Tuệ g u7 TGC Thế giới Cờ Vua
34 17 Nguyễn Minh Trà g u7 HNO Đăng ký tự do
35 18 Nguyễn Thành Anh Minh u7 OLY Olympia Chess
36 19 Nguyễn Tuấn Linh u7 GĐC Gia đình Cờ Vua
37 20 Nguyễn Thu An g u7 ĐĐ Đống Đa
38 21 Nguyễn Phú Cường u7 HNO Đăng ký tự do
39 22 Đỗ Việt Huy u7 HNO Đăng ký tự do
40 23 Khương Thế Huy Nam u7 OLY Olympia Chess
41 24 Nguyễn Tấn Phương u7 OLY Olympia Chess
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA GiẢI CHESS FAMILY – LẦN THỨ 1 CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH CỜ VUA – LỨA TUỔI U8+U9
STT tổng STT hạng Tên học sinh Hạng Đơn vị Ghi chú
42 1 Nguyễn Hữu Hoàng Minh u9 GĐC Gia đình Cờ Vua
43 2 Trần Minh Đạt u9 HNO Đăng ký tự do
44 3 Cao Xuân Bách u9 HNO Đăng ký tự do
45 4 Đinh Minh Khôi u9 ĐĐ Đống Đa
46 5 Hoàng Lê Kiên u9 GĐC Gia đình Cờ Vua
47 6 Dương Nam Khánh u8 HNO Đăng ký tự do
48 7 Nguyễn Hoàng Huy u8 HNO Đăng ký tự do
49 8 Nguyễn Huy Hoàng Sơn u9 HNO Đăng ký tự do
50 9 Nguyễn Quốc Đạt u8 HNO Đăng ký tự do
51 10 Nguyễn Đỗ Minh Châu g u9 GĐC Gia đình Cờ Vua
52 11 Đỗ Khoa Nguyên u8 TH Tây Hồ
53 12 Võ Nam Khánh u8 TH Tây Hồ
54 13 Doãn Minh Đức u8 OLY Olympia Chess
55 14 Ngô Tuấn Long u8 GĐC Gia đình Cờ Vua
56 15 Nguyễn Đoàn Khánh Linh g u9 OLY Olympia Chess
57 16 Trịnh Minh Quang u9 OLY Olympia Chess
58 17 Trần Đức Nghĩa u8 OLY Olympia Chess
59 18 Đỗ Trường Tùng u9 ĐĐ Đống Đa
60 19 Nguyễn Minh u8 TGC Thế giới Cờ Vua
61 20 Phan Đức Hùng u8 TGC Thế giới Cờ Vua
62 21 Thái Khắc Anh Đức u9 TGC Thế giới Cờ Vua
63 22 Đường Trịnh Nhật Minh u8 HNO Đăng ký tự do
64 23 Võ Việt Dũng u8 HNO Đăng ký tự do
65 24 Lê Duy Duy u8 OLY Olympia Chess
66 25 Nguyễn Ngọc Phương Anh g u8 HNO Đăng ký tự do
67 26 Nguyễn Khiếu Hoàng Minh u8 GĐC Gia đình Cờ Vua
68 27 Nguyễn Thông u9 HNO Đăng ký tự do
69 28 Nguyễn Tôn Hoàng Nam u8 ĐĐ Đống Đa
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA GiẢI CHESS FAMILY – LẦN THỨ 1 CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH CỜ VUA – LỨA TUỔI U10 TRỞ LÊN
STT tổng STT hạng Tên học sinh Hạng Đơn vị Ghi chú
70 1 Trần Gia Hiển u10 GĐC Gia đình Cờ Vua
71 2 Nguyễn Quỳnh Chi g u10 TH Tây Hồ
72 3 Hoàng Thúy Anh g u10 HNO Đăng ký tự do
73 4 Đỗ Kim Ngân g u10 HNO Đăng ký tự do
74 5 Bùi Minh Phương g u10 GĐC Gia đình Cờ Vua
75 6 Trần Phú Nghĩa u10 ĐĐ Đống Đa
76 7 Nguyễn Khoa Nguyên u10 HNO Đăng ký tự do
77 8 Nguyễn Ngọc Dũng u10 HNO Đăng ký tự do
78 9 Hoàng Gia Thành u10 ĐĐ Đống Đa
79 10 Nguyễn Lê Hằng u10 ĐĐ Đống Đa
80 11 Nguyễn Lê Nga u10 ĐĐ Đống Đa
81 12 Lê Tuấn Dương u10 OLY Olympia Chess
82 13 Nguyễn Thảo My g u10 OLY Olympia Chess
83 14 Lưu Khánh Linh g u10 OLY Olympia Chess
84 15 Huỳnh Tuấn Dương u10 OLY Olympia Chess
85 16 Zhang Hang Xuan u10 GĐC Gia đình Cờ Vua
86 17 Đỗ Lê Minh Anh g u10 TGC Thế giới Cờ Vua
87 18 Nguyễn Thị Thùy Dung g u10 TGC Thế giới Cờ Vua
88 19 Nguyễn Hoàng Minh u10 HNO Đăng ký tự do
89 20 Lê Minh Đức u10 OLY Olympia Chess
90 21 Nguyễn Phan Tuấn Minh u10 ĐĐ Đống Đa
91 22 Vương Toàn Trung u10 ĐĐ Đống Đa
92 23 Trần Lê Đức Anh u10 ĐĐ Đống Đa

TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam