NỘI QUY LỚP HỌC GIA ĐÌNH CỜ VUA

NỘI QUY LỚP HỌC GIA ĐÌNH CỜ VUA

  1. Để nâng cao tinh thần đi học đầy đủ, hạn chế việc nghỉ học nhiều ảnh hưởng đến việc học cờ của học sinh và tiến độ học của lớp học, do vậy đối với học sinh nghỉ học đề nghị phụ huynh liên lạc với giáo viên dạy trực tiếp hoặc liên hệ số hotline: 0943.88.44.22 để được tư vấn sắp xếp học bù ngay trong tuần nghỉ vào lớp học khác (nếu có)!
  2. Đối với học sinh lần đầu tham gia khóa học đề nghị phụ huynh làm thủ tục đóng học phí trước buổi học đầu tiên ( Chuyển khoản qua STK 0011001257015 Lê Thanh Tú, NH Vietcombank – Sở giao dịch). Đối với học sinh học khóa tiếp theo đề nghị phụ huynh đóng học phí chậm nhất vào buổi thứ 2 của khóa học mới. Đối với học sinh mới nếu sau buổi học đầu tiên vì bất cứ lý do nào học sinh không muốn tiếp tục học nữa thì cũng được Trung tâm hoàn trả 100% tiền học phí và không hỏi bất kỳ câu hỏi nào!
  3. Học sinh đi học đúng giờ, mang đầy đủ sách bài tập.
  4. Giữ gìn sách bài tập, bàn ghế và các tài sản khác của Trung tâm. Giữ gìn đồ dùng của mình, của bạn. Không viết vẽ lên bàn cờ, bàn ghế và tường.
  5. Đoàn kết giúp đỡ bạn, không nói tục, chửi thề, không gây gổ đánh nhau. Biết cảm ơn và xin lỗi.
  6. Thực hiện các yêu cầu đầy đủ về học tập và rèn luyện của Trung tâm