Lịch sử cờ vua

January 10, 2015 admin 0

Lịch sử cờ vua: Tiền thân của Cờ vua xuất hiện ở đất nước của nhưng điệu múa bụng nổi tiếng là Ấn Độ, trong thời […]

Nguồn gốc Cờ vua

April 26, 2014 admin 0

Tiền thân của Cờ vua xuất hiện ở đất nước của nhưng điệu múa bụng nổi tiếng là Ấn Độ, trong thời kỳ của đế […]